Polygreen digital thermometer KD1470 ปรอทวัดไข้

฿90.00

Polygreen digital thermometer KD1470 ปรอทวัดไข้

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,

รายละเอียด

Polygreen digital thermometer KD1470 ปรอทวัดไข้

สีเขียว

– ใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย ทางช่องปาก และรักแร้

– อ่านค่าง่าย หน้าจอ LCD แสดงผลภายใน 60 วินาที (จะมีเสียง beep แจ้ง)

– ปลอดภัย ไม่มีส่วนที่เป็นแก้วและปรอท

– ส่งเสียงเตือนเมื่อเครื่องพร้อมทำงานและมีเสียงเตือนเมื่อทำการวัดค่าเสร็จสิ้น

– บันทึกค่าการวัดครั้งล่าสุด

– ปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน

– มาพร้อมกล่องใส สำหรับเก็บเทอร์โมมิเตอร์ คุณสมบัติของเครื่อง

– ค่าที่สามารถวัดได้ : 32 – 43.9 °C

– ค่าความคลาดเคลื่อน : ± 0.1 °C

– เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ การใช้งานและการดูแลรักษา

– ใช้ผ้าหรือสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ด และใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งที่ส่วนปลายของเครื่องวัดทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน

Additional information

น้ำหนัก 50 g


Exclusive products

Special category of products