นโยบายคืนสินค้า
เงื่อนไขการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน / คืนสินค้าที่มีข้อบกพร่องจากการผลิตหรือหรือได้รับสินค้าผิดรายการจากที่สั่งซื้อ โดยลูกค้าสามารถแจ้งขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งานและบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์


ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ได้รับเกินกว่า 7 วัน ในทุกกรณี