ไซริงค์พลาสติก Nipro ไม่ติดเข็ม (กล่อง 100 ชิ้น)

฿154.00฿340.00

Nipro Disposable syringe ไซริงค์พลาสติก นิปโปร

฿206.00
฿154.00
฿182.00
฿285.00
฿265.00
฿340.00

รายละเอียด

Nipro ไซริงค์ 1 ml. ไม่ติดเข็ม   กล่อง 100 ขิ้น

Nipro ไซริงค์ 3 ml. ไม่ติดเข็ม   กล่อง 100 ขิ้น

Nipro ไซริงค์ 5 ml. ไม่ติดเข็ม   กล่อง 100 ขิ้น

Nipro ไซริงค์ 10 ml. ไม่ติดเข็ม  กล่อง 100 ขิ้น

Nipro ไซริงค์ 20 ml. ไม่ติดเข็ม  กล่อง 100 ขิ้น

Nipro ไซริงค์ 50 ml. ไม่ติดเข็ม  กล่อง 20 ขิ้น

Additional information

น้ำหนัก 900 g


Exclusive products

Special category of products